Rèn luyện khả năng tự phục vụ, tự lập cho bé phù hợp với lứa tuổi là điều vô cùng cần thiết.