A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non”

Tên tác giả: Phùng Thị Hải Yến - Xếp loại A thị xã Sơn Tây

MỤC LỤC

 

TT

Tên mục

Số trang

A

ĐẶT VẤN ĐỀ

1

I

Lý do chọn đề tài.

1

II

Mục đích nghiên cứu

2

III

Đối tượng nghiên cứu.

3

IV

Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

3

V

Phương pháp nghiên cứu

3

VI

Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu

3

B

Những biện pháp đổi mới về giải quyết vấn đề

3

I

Cơ sở lý luận

3

II

Thực trạng của vấn đề

3

1

 Thuận lợi

4

2

Khó khăn

5

3

Kết quả khảo sát thực tế

5

III

Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ...

6

1

BP 1: Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý

6

2

BP 2: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và phân loại giáo viên theo khảo sát

6

3

BP 3:  Bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức các hội thi

8

4

BP 4: Bồi dưỡng chuyên môn thông qua các hoạt động khác

9

5

BP 5: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí và quan tâm đến chính sách đãi ngộ cho giáo viên

12

IV

Kết quả đạt được

13

C

Kết luận và Khuyến nghị

14

I

Kết luận

14

II

Khuyến nghị

14

 

Tài liệu tham khảo

15

 

Hình ảnh minh chứng

16-22

 

Phiếu điều tra thực trạng trước và sau khi thực hiện SKKN

23-28


 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

1. Cơ sở lý luận

Giáo dục mầm non là bậc học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí quan trọng, có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu, đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học.

Giáo viên là lực lượng chính giữ vai trò chủ động trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, là nguồn lực chủ yếu thực hiện các mục tiêu giáo dục trong nhà trường, là người thực thi công cuộc đổi mới GD&ĐT. Chính vì thế bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, chiếm hầu hết thời gian của năm học và khối lượng công việc của giáo viên. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên sẽ có tác dụng tốt đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng giảng dạy của giáo viên, quyết định phần lớn chất lượng chuyên môn giáo dục trong nhà trường bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm.

Năm học 2019 - 2020 là năm học mà Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định thực hiện chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ" trong các trường Mầm non nhằm thúc đẩy nền giáo dục nước nhà tiến kịp với nền giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới.

2. Cơ sở thực tiễn

Trường Mầm non nơi tôi công tác là Trường Mầm non thuộc Phường Trung Sơn Trầm - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội. Trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Phường Trung Sơn Trầm.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sơn Tây, Trường mầm non Trung Sơn Trầm chúng tôi đã xây dựng được môi trường giáo dục theo hướng mở, lấy trẻ làm trung tâm. Tất cả các nhóm lớp đều có góc nghệ thuật cho trẻ hoạt động.

Giáo viên nắm vững phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ, biết cách sưu tầm các bản nhạc, bài hát, tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để dạy trẻ. Một số giáo viên có năng khiếu âm nhạc hát và sử dụng nhạc cụ, một số giáo viên có năng khiếu tạo hình tốt, đam mê nghệ thuật, tâm huyết nghề.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế đó là:

Khi triển khai những nội dung đổi mới này tại nhà trường tôi nhận thấy đội ngũ giáo viên của nhà trường vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hạn chế khi tiếp cận với những phương pháp và hình thức đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. Phần lớn giáo viên vẫn mang nặng tâm lý rập khuân, cứng nhắc, chưa chủ động sáng tạo, không tự tin, mạnh dạn áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, đưa các loại hình nghệ thuật hiện đại, mới, hấp dẫn phù hợp vào dạy trẻ.

Do năng lực, trình độ nhận thức của giáo viên không đồng đều. Một số giáo viên trẻ, giáo viên mới chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Giáo viên còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng âm nhạc, tạo hình cơ bản (các loại hình nghệ thuật, xướng âm, cao độ, tiết tấu, giai điệu, tính chất âm nhạc… đường nét, bố cục, màu sắc trong tạo hình…). Mặt khác giáo viên chưa chủ động trong công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, đang mang tính ỷ lại phụ thuộc vào nhà trường.

Đa số giáo viên mới chỉ quan tâm đến việc tạo không gian nghệ thuật trong lớp học, ít quan tâm đến môi trường ngoài lớp học, chưa tạo cảm hứng vui tươi của hoạt động mang tính nghệ thuật, chưa quan tâm đến cảm xúc, hứng thú của trẻ, nhiều trẻ thụ động làm theo cô, nhìn cô và nói theo cô. Giáo viên ít quan tâm đến năng khiếu, năng lực cá nhân của từng trẻ để có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo cơ hội để trẻ được phát triển tố chất nghệ thuật.

Nhận thức rõ nhiệm vụ to lớn của việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong giai đoạn phát triển hiện nay, với vai trò là một phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn giáo dục, mong muốn giúp giáo viên thực sự tiếp cận được những định hướng đổi mới đó nên tôi băn khoăn lo lắng lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non”.

II. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong Trường Mầm non tôi đang công tác thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển thẩm mỹ. Giúp cho giáo viên biết cách lựa chọn nội dung, đề tài giảng dạy, tận dụng đồ dùng, học liệu trong môi trường giáo dục, áp dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục tiên tiến để tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động phát triển thẩm mỹ theo hướng đổi mới. Giúp giáo viên nâng cao kỹ năng âm nhạc (lựa chọn bài hát, hát, sử dụng nhạc cụ âm nhạc..), nghệ thuật tạo hình sáng tạo, cách khai thác các nguồn tư liệu có chất lượng trên Internet để đưa vào dạy trẻ. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, trao đổi giúp đỡ nhau để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường tiến kịp với nền giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới.

III. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non.

IV. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

Giáo viên Trường Mầm non Trung Sơn Trầm.

V. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trên tài liệu sách báo, tạp chí giáo dục, công nghệ thông tin có liên quan đến đề tài.

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát giáo viên trong nhà trường.

- Nhóm phương pháp quan sát đàm thoại: Bằng việc thăm lớp dự giờ quan sát, ghi chép, trao đổi, đàm thoại với đội ngũ giáo viên để nắm bắt được đặc điểm tâm lý, trình độ và khả năng nhận thức của giáo viên trong nhà trường.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Nghiên cứu, phân tích đặc điểm chất lượng, khả năng của từng giáo viên và đề xuất đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên qua đó đúc rút kinh nghiệm nhằm mang lại kết quả cao nhất.

VI. Phạm vi, kế hoạch nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu là 6 tháng

- Kế hoạch nghiên cứu: Bắt đầu từ tháng 9/2019 kết thúc là tháng 02/2020.

B. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

          I. Cơ sở lý luận.

Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng của giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt. Bởi vậy phải nhanh chóng củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá cần làm ngay để chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT nước nhà.

  Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ. Người cho rằng việc bồi dưỡng có quan hệ hữu cơ với việc xây dựng nguồn lực cho CNXH. Trong giáo dục nếu người giáo viên không được bồi dưỡng, phát triển thì khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Vì thế việc quản lý và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong mỗi nhà trường.

II. Thực trạng của vấn đề.

1. Thuận lợi

* Về cơ sở vật chất:

  Trường Mầm non tôi đang công tác nằm trên quốc lộ 21A, là nơi rất tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn phường và các địa bàn lân cận. Trường có cơ sở khang trang, cộng với sự nhiệt tình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác chăm sóc giáo dục trẻ nên nhà trường luôn nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi gửi gắm những đứa con thân yêu của mình.

Mặt khác nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây cũng như Đảng ủy Phường Trung Sơn Trầm, luôn quan tâm và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để tổ chức các hoạt động giáo dục.

Năm học 2019 - 2020 nhà trường có 11 nhóm lớp có 10 phòng học kiên cố và 1 phòng học tạm với tổng số 454 cháu trong đó:

- 4 lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi với tổng số trẻ: 160 cháu.

- 3 lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi với tổng số trẻ: 151 cháu.

- 3 lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi với tổng số trẻ: 102 cháu.

- 1 lớp 24- 36 tháng với tổng số trẻ 421cháu

* Đội ngũ giáo viên:

- Tổng số có 36 giáo viên (32 giáo viên mẫu giáo; 4 giáo viên nhà trẻ)

Độ tuổi

41 – 55tuổi

31 – 40tuổi

21 – 30tuổi

TS

%

TS

%

TS

%

36 đ/c

3

8%

18

50%

15

42%

* Về Phụ huynh:

Phụ huynh cho con đi lớp đầy đủ chuyên cần, nhiệt tình phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục trẻ, đã quan tâm tạo điều kiện trong các phong trào, hoạt động của trường, của lớp, thường xuyên quan tâm ủng hộ nguyên liệu đã qua sử dụng để giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo. 

* Về chuyên môn:

Tổng số

Trình độ chuyên môn

TĐ tin học

TĐ Tiếng Anh

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

36 đ/c

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

23

64%

9

25%

4

11%

30

83%

21

58%

Như vậy một điều hết sức thuận lợi là nhà trường có một đội ngũ giáo viên có sức khỏe, sức trẻ, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết gắn bó với trường bằng tất cả tình yêu thương tận tụy.

Bản thân tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp trên giao phó, luôn nhiệt tình, tận tâm trong công việc, luôn tự học hỏi nâng cao trình độ của bản thân. Có chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng đàn Oorgan do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Bên cạnh đó tôi cũng được Ban giám hiệu nhà trường và các bạn bè đồng nghiệp tận tình giúp đỡ.

2. Khó khăn:

Công việc chăm sóc - giáo dục trẻ ở lớp chiếm nhiều thời gian nên việc tìm hiểu, nghiên cứu, tự bồi dưỡng của giáo viên còn hạn chế.

Trình độ giáo viên không đồng đều.

Thiếu phòng hoạt động nghệ thuật do số trẻ đông phải dùng phòng nghệ thuật làm phòng học tạm cho trẻ.

Trang thiết bị đồ dùng dạy học chưa phong phú, đa số là đồ dùng mua sẵn. Giáo viên chưa chủ động làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo phục vụ hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ.

- Trẻ ở lớp vẫn không đồng đều về chất lượng, không có hứng thú tập trung, còn nhút nhát trong khi thể hiện ý tưởng của mình.

3. Kết quả khảo sát thực tế:

Khi thực hiện đề tài tôi tiến hành khảo sát giáo viên trong toàn trường về trình độ hiểu biết định hướng đổi mới lĩnh vực phát triển thẩm mỹ thông qua biểu khảo sát như sau:

Khảo sát thực trạng đầu năm( Kèm phiếu điều tra - Phụ lục 1)

TT

Nội dung

TS giáo viên

Tốt

Khá

Trung bình

1

Biết xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục theo hướng đổi mới lĩnh vực PTTM.

36 giáo viên

14/36=

39%

18/36=

50%

4/36=

11%

2

Biết đánh giá sự phát triển của trẻ MN trong lĩnh vực PTTM.

17/36=

47%

15/36=

42%

4/36=

11 %

3

Đổi mới trong lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy. Sáng tạo trong hình thức tổ chức hoạt động PTTM.

16/36=

44%

14/36=

39%

6/36=

17%

4

Biết xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động một cách sáng tạo, hiệu quả.

18/36=

50%

12/36=

33%

6/36=

17%

5

 

Biết khai thác đa dạng các nguyên vật liệu và sử dụng có hiệu quả.

12/36=

33%

10/36=

28%

14/36=

39%

6

Biết sử dụng phần mềm lập Kế hoạch giáo dục 

36 giáo viên

7/36=

19%

9/36=

25%

20/36=

56%

7

Khả năng sử dụng đàn Oorgan( hoặc các nhạc cụ khác)

 

2/36=

5,6%

3/36=

8,3%

31/36=

86,1%

8

Phát huy khả năng của trẻ.

19/36=53%

12/36=

33%

5/36=

14%

III. Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non

Năm học 2019 - 2020 là năm học mà Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chuyên đề "Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ" đại trà cho cấp học Mầm non toàn thành phố. Khi thực hiện định hướng đổi mới không ít giáo viên trường tôi thấy bỡ ngỡ, lúng túng khi thực hiện. Vậy phải bồi dưỡng như thế nào? Bằng cách gì? Đó là trách nhiệm lớn lao của bản thân tôi với cương vị Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn giáo dục. Ý thức được điều này tôi đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều cách.

1. Biện pháp 1: Tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của bản thân.

Là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn giáo dục, bản thân tôi luôn nỗ lực, không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của bản thân.

Để triển khai các định hướng đổi mới về lĩnh vực phát triển thẩm mỹ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường đạt hiệu quả cao, bản thân là người phụ trách chuyên môn giáo dục cần phải nắm rõ, hiểu rõ về nội dung, các định hướng đổi mới để chỉ đạo giáo viên thực hiện sát sao hơn, giúp đỡ giáo viên khi giáo viên còn bỡ ngỡ, lúng túng. Do đó tôi thường xuyên nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng chuyên đề đổi mới, tìm hiểu qua sách báo, đài, mạng Internet; Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục Hà Nội, Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây tổ chức; học hỏi những kinh nghiệm quản lý hay của đồng nghiệp trường bạn.

Như vậy trong quá trình chỉ đạo giáo viên thực hiện các định hướng đổi mới giáo dục không thể thiếu được sự tận tụy, tâm huyết của người quản lý giáo dục.

2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên chú trọng lĩnh vực phát triển thẩm mỹ và phân loại giáo viên theo khảo sát.

* Xây dựng kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch là một việc làm hết sức quan trọng, đặc biệt đối với người làm quản lý thì việc xây dựng kế hoạch cho bản thân lại càng quan trọng hơn. Việc xây dựng kế hoạch cần được thực hiện theo quy trình “Xây dựng kế hoạch - tổ chức thực hiện - kiểm tra đánh giá - rút kinh nghiệm - xây dựng kế hoạch tiếp theo”.

 

 

Xây dựng kế hoạch đáp ứng xu thế đổi mới và phải phù hợp với thực tiễn của nhà trường, của địa phương. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên phải cụ thể từng giai đoạn dựa vào yêu cầu nhiệm vụ của từng năm học và tình hình thực tế của nhà trường để xác định các nội dung bồi dưỡng trong từng tháng.

           Mục tiêu đặt ra là 100% giáo viên phải được tiếp cận thực sự với định hướng đổi mới lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do phòng GD&ĐT và nhà trường tổ chức. 

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong năm học 2019 - 2020

Tháng

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức bồi dưỡng

Tháng 8/2019

- Tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn lý thuyết về cách tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực PTTM

- Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch giáo dục trên phần mềm quản lý giáo dục.

- Tập chung theo sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT.

 

- Bồi dưỡng 100% GV biết cách xây dựng kế hoạch GD trên phần mềm giáo dục.

Tháng 9/2019

- Bồi dưỡng cách lựa chọn nội dung cho phù hợp với sự phát triển của trẻ theo đúng độ tuổi mình phụ trách.

- Kiểm tra cách xây dựng kế hoạch giáo dục của các khối để điều chỉnh cho phù hợp.

- 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng.

 

 

- Các khối trưởng tổng hợp nội dung của khối để báo cáo.

Tháng 10/2019

- Bồi dưỡng thực hành các hoạt động giáo dục lĩnh vực PTTM.

- 100% giáo viên được tham dự.

Tháng 11/2019

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.

- Bồi dưỡng cách đánh giá trẻ theo lĩnh vực PTTM.

- 89% giáo viên tham gia dự thi.

 

- 100%  giáo viên được bồi dưỡng.

Tháng 12/2019

- Xây dựng lại các tiết có nhiều sáng tạo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và áp dụng giữa lý thuyết và thực hành đã được tập huấn vào trong bài giảng.

- Bồi dưỡng đàn Oorgan cho giáo viên.

- 100% giáo viên được tham dự

 

 

 

- 50% giáo viên được bồi dưỡng

Tháng 01/2020

- Tổ chức Hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các nhóm, lớp chú trọng lĩnh vực PTTM.

- Bồi dưỡng đàn Oorgan cho giáo viên.

- 100% các nhóm lớp tham dự hội thi.

 

 

- 50% giáo viên còn lại được bồi dưỡng.

Tháng 02/2020

- Tổ chức thi làm ĐDĐC sáng tạo phục vụ chuyên đề PTTM

- 100% các nhóm lớp tham dự

Tháng

03 + 04 + 05/2020

- Kiểm tra đột xuất, có báo trước các nhóm lớp về việc thực hiện chương trình chăm sóc GD trẻ đặc biệt lĩnh vực PTTM.

- Đánh giá trẻ, đánh giá giáo viên.

- Đến tại các nhóm lớp dự giờ, phỏng vấn trẻ để đánh giá chất lượng giáo dục của cô và trẻ.

           Sau khi xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng tháng tôi trình kế hoạch lên đồng chí Hiệu trưởng phê duyệt sau đó tôi triển khai kế hoạch hoạt động đến đội ngũ giáo viên. Trong quá trình thực hiện tôi thường xuyên kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hơp với đặc điểm tình hình của nhà trường và của nhóm, lớp.

* Phân loại giáo viên theo khảo sát:

Muốn có biện pháp bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao trước hết người hiệu phó phụ trách chuyên môn phải hiểu rõ từng giáo viên của mình: từ trình độ chuyên môn đến cá tính riêng, nắm bắt được khả năng, năng lực, mặt mạnh, mặt yếu và hoàn cảnh sống của từng giáo viên để phân công công việc cho vừa sức và có biện pháp bồi dưỡng hợp lý.

Căn cứ vào kết quả đánh giá giáo viên cuối năm học trước, kết quả khảo sát giáo viên đầu năm cùng với việc thăm lớp dự giờ quan sát, ghi chép, trao đổi, đàm thoại với đội ngũ giáo viên để nắm bắt được đặc điểm tâm lý, trình độ và khả năng nhận thức của giáo viên về chuyên đề phát triển thẩm mỹ, nhìn nhận thấy những hạn chế, tồn tại để có những biện pháp bồi dưỡng sao cho phù hợp nhất. Việc khảo sát phân loại giáo viên là một mắt xích quan trọng dẫn đến những thành công trong quá trình bồi dưỡng, để nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên nói chung và nâng cao khả năng nhận thức định hướng đổi mới lĩnh vực phát triển thẩm mỹ của giáo viên nói riêng.

3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức các Hội thi

* Hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề:

Trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn giáo dục tôi đặc biệt chú ý đến hoạt động tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có thể nói đây là việc làm rất cần thiết vì khi tổ chức các hoạt động với các chuyên đề cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và được tập huấn ở thực hành.

Năm học 2019 - 2020, các đồng chí giáo viên đã đồng thuận nhất trí cao khi nhà trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi với chuyên đề “Phát triển thẩm mỹ”. Cụ thể có 32/36 đạt tỷ lệ 89% đồng chí giáo viên tham gia hội thi (số giáo viên còn lại không tham với lý do nghỉ sinh con và trong thời gian điều trị bệnh). Nhiều sáng tạo trong lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức, đồ dùng dạy học thực sự tiếp cận với định hướng đổi mới. Những tiết dạy đạt giải cao trong hội thi được tổ chức thực hiện lại để tất cả giáo viên trong trường được tham dự. Giáo viên dự giờ phải ghi chép đầy đủ, chi tiết, có phần nhận xét. Qua hội thi có thể thấy được các đồng chí giáo viên đã chủ động tìm kiếm tài liệu trên sách báo, trên mạng Internet, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn bè đồng nghiệp để có được hoạt động hay, sáng tạo cho riêng mình. Mỗi cuộc thi như vậy giáo viên được thực hiện, được nhận xét và đóng góp ý kiến của đồng nghiệp, từ đó giáo viên sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và nhanh chóng trưởng thành trong chuyên môn.

Nổi bật ở hội thi năm nay giáo viên đã tự tin, mạnh dạn lựa chọn các tác phẩm âm nhạc, tạo hình mới, tiếp cận các xu hướng âm nhạc, tạo hình hiện đại đa dạng về thể loại, phù hợp với độ tuổi. VD Âm nhạc (Rock, Balade, nhạc Giao hưởng, Nhạc kịch, Acapella, nhạc phim…); Tạo hình: (Trang trí, In dập, Nghệ thuật gấp giấy Origami Nhật Bản...) và chất liệu Tạo hình: màu bột, sơn dầu, bột mì… Phong phú về hình thức thể hiện âm sắc của các loại nhạc cụ (Trống, Thanh phách, Mõ, Song loan, đàn Organ....)

(Hình ảnh 1,2,3,4,5: Các tiết dạy đạt giải cao trong hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề)

* Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Ngoài ra tôi còn tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giữa các nhóm lớp để đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo trong công tác giảng dạy, lồng ghép các nội dung phát triển thẩm mỹ cho trẻ vào trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ, đặc biệt là hoạt động góc.

Qua hội thi tôi nhận thấy các nhóm lớp đã trang trí nổi bật chuyên đề phát triển thẩm mỹ. Giáo viên trường tôi đã chú ý tận dụng diện tích phòng học để sắp xếp góc nghệ thuật một cách phù hợp, bố trí, sắp xếp các dụng cụ, đồ dùng để tạo môi trường học gần gũi, thoải mái, luôn tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, giúp trẻ hào hứng, vui thích khi tham gia hoạt động.

(Hình ảnh 6, 7, 8: Hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm)

* Hội thi “Đồ dùng, đồ chơi sáng tạo”

Cuộc thi “Đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” cũng góp phần thúc đẩy giáo viên tìm tòi, nghiên cứu một cách tích cực. Các đồ dùng, đồ chơi giáo viên tham gia hội thi năm nay tập trung vào các đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động âm nhạc, tạo hình. Giáo viên phải thuyết trình về đồ dùng đồ chơi của mình từ đó nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. Tổ chức các hội thi có đánh giá xếp loại động viên và khen thưởng để khích lệ phong trào.

(Hình ảnh 9,10,11: Hội thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo)

4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng chuyên môn thông qua các hoạt động khác.

* Bồi dưỡng chuyên môn thông qua các lớp tập huấn.

Đội ngũ giáo viên là người tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức, tiếp thu của trẻ, nhưng trên thực tế ở trường tôi đội ngũ giáo viên có trình độ nhận thức chưa đồng đều (giáo viên có nhiều năm công tác có kinh nghiệm vững vàng thì việc tiếp thu đổi mới còn hạn chế, các đồng chí giáo viên trẻ có sự nhạy bén, tiếp thu cái mới tốt nhưng kinh nghiệm lên lớp còn hạn chế). Trong khi đó yêu cầu đổi mới của giáo dục ngày càng được nâng cao nhất là đổi mới lĩnh vực phát triển thẩm mỹ hiện nay đòi hỏi giáo viên phải nắm bắt kịp thời và phải có khả năng sư phạm tốt, nghệ thuật lên lớp, nhiệt tình, sáng tạo trong chuyên môn.

           Năm học 2019- 2020 để thực hiện tốt chuyên đề "Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ", nhà trường đã tạo điều kiện cho 100% giáo viên trong trường được tham dự các lớp tập huấn qua lý thuyết do Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây tổ chức.

Những lớp tập huấn của Phòng Giáo dục là những cơ hội trải nghiệm đầu tiên của giáo viên trong quá trình tiếp cận thực sự với định hướng đổi mới. Bước đầu giáo viên nắm bắt được, hiểu được thế nào là đổi mới. Tôi cũng tạo mọi điều kiện cho giáo viên được đi dự giờ, tham quan môi trường để qua đó học tập, rút kinh nghiệm ở các trường bạn.

* Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi sinh hoạt chuyên môn

           Sinh hoạt chuyên môn là một việc làm thường xuyên của tất cả các nhà trường. Tôi luôn chú trọng tăng cường chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để việc lựa chọn các hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn như thế nào để hấp dẫn và thu hút giáo viên, giúp giáo viên mạnh dạn trao đổi tâm tư nguyện vọng cũng như những mặt hạn chế của bản thân mình để tổ chuyên môn của nhà trường có những biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Sinh hoạt chuyên môn để giải đáp những thắc mắc về chuyên môn. Với những hoạt động giáo viên còn lúng túng khi tổ chức thực hiện tôi và các đồng chí trong tổ chuyên môn lên kế hoạch và xây dựng hoạt động mẫu, sau đó lựa chọn đồng chí giáo viên có khả năng dạy tốt, có tác phong sư phạm vững vàng để thực hiện hoạt động và sắp xếp cho giáo viên trong khối đó được tham dự.

Tổ chức cho giáo viên xem băng hình các hoạt động mẫu, các tiết dạy hay của các trường trên địa bàn thành phố.

Sau khi áp dụng hình thức sinh hoạt chuyên môn này tôi thấy các buổi sinh hoạt chuyên môn không còn nhàm chán. Khả năng áp dụng phương pháp, nội dung và hình thức đổi mới trong lĩnh vực phát triển thẩm mỹ của tập thể giáo viên trong nhà trường cũng đồng đều hơn.

(Hình ảnh 12, 13, 14:  Sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn, hoạt động dạy mẫu)

Năm học 2019 - 2020, tôi chỉ đạo 100% giáo viên trong nhà trường thực hiện phần mềm Lập kế hoạch giáo dục. Để sử dụng được phần mềm Lập kế hoạch giáo dục dục đòi hỏi sự đáp ứng về cơ sở vật chất khá lớn: laptop cho các lớp, hạ tầng Mạng Wifi. Cơ sở vật chất của nhà trường đã có đủ số lượng máy tính 11 chiếc/11 nhóm lớp. Tuy nhiên do sử dụng nhiều năm nên đã có tình trạng hỏng hóc, xuống cấp. Hạ tầng mạng Wifi kém, kết nối yếu, thường xuyên bị giãn đoạn, do đó tôi đã rà soát lại hệ thống máy tính để sửa chữa, bảo trì lại toàn bộ máy tính xách của các lớp. Đồng thời nâng cấp hệ tầng mạng wifi lên cao hơn để đạt được sự kết nối tốt nhất cho giáo viên sử dụng.

Để giáo viên thực hiện được phần mềm lập kế hoạch giáo dục, tôi chia thành các lớp bồi dưỡng:

+ Lớp 1: Các khối trưởng

+ Lớp 2: Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên trẻ

+ Lớp 3: Các giáo viên cao tuổi.

 Vì vậy đến nay đã có 33/36= 92% giáo viên đã sử dụng thành thạo ( 01 giáo viên nghỉ sinh theo chế độ), 2/36= 6% giáo viên chưa sử dụng thành thạo phần mềm lập kế hoạch giáo dục. Tôi chỉ đạo tổ chuyên môn chú trọng công tác bồi dưỡng 2 đồng chí giáo viên đó trong thời gian tới, phấn đấu cuối năm học 100% giáo viên biết sử dụng thành thạo phần mềm lập kế hoạch giáo dục.

(Hình ảnh 15, 16: Lớp bồi dưỡng phần mềm LKHGD cho giáo viên)

           Để thực hiện tốt chuyên đề phát triển thẩm mỹ tôi nhận thấy việc bồi dưỡng đàn Oorgan cho 100% giáo viên là nhiệm vụ vô cùng cần thiết và phải thực hiện ngay. Được sự nhất trí của đồng chí Hiệu trưởng tôi phân công đồng chí Phùng Thị Hương, giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ B3, đồng chí có khả năng âm nhạc tốt và sử dụng được đàn Oorgan (đồng chí được tham gia lớp bồi dưỡng đàn Oorgan do Phòng Giáo dục tổ chức và đã được cấp giấy chứng nhận loại giỏi) phụ trách 03 lớp bồi dưỡng đàn Oorgan cho 100% giáo viên trong nhà trường. Tôi đã lên kế hoạch, sắp xếp thời gian để các đồng chí giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng mà không ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. Tôi đã chia giáo viên thành 03 lớp.

+ Lớp 1: Những giáo viên có năng khiếu và có kỹ năng sử dụng đàn Organ nhưng chưa thành thạo.

+ Lớp 2: Những giáo viên có khả năng tiếp thu nhanh, đã biết đôi chút về nhạc lý nhưng khả năng sử dụng đàn còn hạn chế.

+ Lớp 3: Những giáo viên khả năng âm nhạc hạn chế, giáo viên nhiều tuổi.

Mỗi lớp học kết thúc tôi kiểm tra và đánh giá từng giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo.

(Hình ảnh 17: Lớp bồi dưỡng đàn Oorgan cho giáo viên)

 

* Bồi dưỡng chuyên môn qua phong trào thi đua, kiểm tra

Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi đồng chí giáo viên phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè từ đó trình độ chuyên môn của giáo viên được nâng lên rt nhiều.

(Hình ảnh 18: Hoạt động kiểm tra chuyên đề PTTM )

 

5. Biện pháp 5. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí và quan tâm đến chính sách đãi ngộ để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác.

* Xây dựng khối đoàn kết nhất trí:

Trong sự nghiệp giáo dục, Lênin đã nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư phạm là yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết, thì người quản lý phải là trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Để làm được việc trên, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn vướng mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng giáo viên qua đồng nghiệp, qua các đợt kiểm tra, qua các lớp bồi dưỡng hay những lúc tâm tư, trò chuyện cùng với giáo viên. Từ đó có biện pháp giải quyết, giúp đỡ đội ngũ kịp thời, phù hợp từng hoàn cảnh. Điều quan trọng là phải tạo được uy tín, niềm tin đối với giáo viên về mọi mặt nhất là những hiểu biết về chuyên môn, về quản lý, ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn của bản thân là tấm gương cho giáo viên học tập, noi theo.

* Quan tâm đến chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên

 Để có cơ sở thực hiện các chính sách đãi ngộ, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tôi luôn khuyến khích đội ngũ giáo viên phấn đấu cho mục tiêu phát triển của nhà trường, của ngành.

Tạo điều kiện làm việc tích cực cho đội ngũ giáo viên từ những điều kiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đến cảnh quan môi trường sư phạm.

Làm tốt công tác tham mưu khen thưởng kịp thời.

Biện pháp trên không phải là điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ nhưng đó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất đội ngũ giáo viên và hiệu quả chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nếu giải quyết thỏa mãn những nhu cầu về chế độ đời sống, có khen thưởng vật chất và tinh thần kịp thời, công bằng, dân chủ sẽ giúp cho giáo viên, các thành viên trong hội đồng làm việc tốt hơn, tạo được động cơ phấn đấu rèn luyện học tập trong đội ngũ giáo viên, các yếu tố này đảm bảo sẽ tạo năng suất và chất lượng lao động cao, đồng thời làm cho chất lượng đội ngũ ngày càng cao.

IV. Kết quả đạt được:

Sau khi thực hiện các biện pháp nêu trên kết quả thu được như sau:

1. Đối với giáo viên:

Giáo viên tự tin, mạnh dạn ứng dụng thay đổi hình thức, tiến trình tổ chức các hoạt động tạo hình, âm nhạc, thể loại, chất liệu, kỹ năng, bổ sung các nội dung, tác phẩm âm nhạc, tạo hình mới, hấp dẫn phù hợp với khả năng của trẻ và nhu cầu phát triển của xã hội.

Tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm về tạo hình, âm nhạc, tổ chức các chương trình hoạt động, trò chơi… phong phú sáng tạo phù hợp ngày hội, ngày lễ, chuyên đề tạo hình, âm nhạc…đổi mới hoạt động và khuyến khích, phát hiện tài năng của trẻ.

100% giáo viên sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nổi bật chuyên đề phát triển thẩm mỹ đạt hiệu quả cao.

Khả năng âm nhạc của giáo viên được nâng lên rõ rệt, 92% giáo viên đã biết sử dụng đàn Oorgan đánh các bài hát đơn giản để dạy trẻ trong các hoạt động âm nhạc.

92% giáo viên đã sử dụng thành thạo phần mềm lập kế hoạch giáo dục.

2. Đối với trẻ:

          Trẻ được tự khẳng định mình, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin tích cực tham gia vào các hoạt động, có nề nếp tốt, có kiến thức, kỹ năng theo kết quả mong đợi của độ tuổi.

          Các lĩnh vực được phát triển tương đối đồng đều. Đặc biệt lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.

Sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu kết quả thu được như sau:

BẢNG KẾT QUẢ SO SÁNH, ĐỐI CHỨNG (Kèm phiếu điều tra -  Phụ lục 2)

TT

Nội dung

Trước khi thực hiện đề tài

Sau khi thực hiện đề tài

Tốt

Khá

Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

1

Biết xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục theo hướng đổi mới lĩnh vực PTTM.

14/36=

39%

18/36=

50%

4/36=

11%

19/36=

53%

15/36=42%

2/36=

5%

2

Biết đánh giá sự phát triển của trẻ MN trong lĩnh vực PTTM.

17/36=

47%

15/36=

42%

4/36=

11 %

21/36=

58%

12/36=

33%

3/36=

9%

3

Đổi mới trong lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy. Sáng tạo trong hình thức tổ chức hoạt động PTTM.

16/36=

44%

14/36=

39%

6/36=

17%

21/36=

58%

10/36=

28%

 

5/36=

14%

 

 

4

Biết xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động một cách sáng tạo, hiệu quả.

18/36=

50%

12/36=

33%

6/36=

17%

21/36=

58%

13/36=

36%

2/36=

6%

5

 

Vận dụng nguyên vật liệu đa dạng, hiệu quả

12/36=

33%

10/36=

28%

14/36=

39%

18/36=

50%

8/36=

22%

10/36=

28%

6

Biết sử dụng phần mềm lập Kế hoạch giáo dục 

7/36=

19%

9/36=

25%

20/36=

56%

23/36=

64%

10/36=

28%

3/36=

8%

7

Khả năng sử dụng đàn Oorgan( hoặc các nhạc cụ khác)

2/36=

5,6%

3/36=

8,3%

31/36=

86,1%

10/36=

28%

23/36=

64%

3/36=

8%

8

Phát huy khả năng của trẻ

19/36=53%

12/36=

33%

5/36=

14%

21/36=

58%

11/36=

30%

4/36=

12 %

 

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non là một
nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục. Trong một nhà trường
đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, do đó tìm ra những
biện pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên là một việc làm có ý nghĩa để đưa đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng, vững về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đó là sứ mệnh, là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài của người quản lý trong nhà trường.

Sau thời gian thực hiện đề tài tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm sau:

Bài học kinh nghiệm:

          Để công tác bồi dưỡng chuyên môn đạt hiệu quả, người quản lý phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu, nắm bắt được năng lực của từng người và bố trí công việc phù hợp với năng lực của người đó, biết tổ chức tốt công tác hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Phải có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể với từng đối tượng.   

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sát với tình hình thực tế của nhà trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu đổi mới. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất cao, có sự h trợ lẫn nhau trong nhà trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức thao giảng chuyên đề cho giáo viên cùng học tập và rút kinh nghiệm.

Công tác thi đua trong nhà trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, thi đua còn là đòn bẩy thúc đẩy mọi phong trào; Công tác thi đua cần được đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng.

II. Khuyến nghị:

* Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây:

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý các nhà trường. Tạo điều kiện để Ban giám hiệu các trường được giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi về đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non”. Do kiến thức của bản thân còn hạn chế, đề tài áp dụng trong phạm vi một nhà trường, vì thế sáng kiến kinh nghiệm của tôi không tránh khỏi thiết sót. Tôi rất mong các cấp lãnh đạo đóng góp ý kiến, bổ sung cho tôi để sáng  kiến của tôi thêm hoàn thiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình giáo dục mầm non.

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục Mầm non các độ tuổi.

3. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng thực hiện chuyên đề năm 2019

4. Tham khảo tài liệu trên Internet.

 

 

XÁC NHẬN

 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trung Sơn Trầm,ngày  27  tháng  02  năm 2020

Tôi xin cam đoan SKKN đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non”của bản thân,

không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

 

 

Phùng Thị Hải Yến


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 225
Tháng trước : 7.298